Колдонмо

4

Лабораториялык өнөр жай

2

Медициналык өнөр жай

3

Фармацевтика өнөр жайы

1

Өнөр жай чөйрөсү